Wat is de Welzijnsvereniging Het Dak?

  • Een OCMW-vereniging die opgericht is krachtens de bepalingen van de OCMW-wet van 8 juli 1976 die toelaat bepaalde OCMW-diensten te verzelfstandigen en onder afzonderlijk bestuur te plaatsen.
  • Publieke rechtspersoonlijkheid, net als het OCMW en de gemeente en heeft dus geen btw-nummer.
  • KBO-nummer = 0863.329.989.
  • De Welzijnsvereniging heeft een algemene vergadering en een raad van bestuur.
  • 2 deelgenoten die paritair in de bestuursorganen vertegenwoordigd zijn, is het gemeentebestuur van Knokke-Heist en het OCMW Knokke-Heist.
  • Het ingevoerde personeelsstatuut was dat van het contactueel overheidspersoneel, waarbij voor het woonzorgcentrum O.L.V. Van Troost de omschakeling diende gemaakt van pricéstatuut naar openbaar.
  • De raad van bestuur kreeg van de vereniging meteen de expliciete taak een rendabele bedrijfsvoering op poten te zetten waarbij gestreefd diende te worden naar een break-evenexploitatie.
  • Boekhouding/jaarrekening wordt door statutair aangeduide commissarissen jaarlijks aan een vrij grondige controle onderworpen.
  • Dit auditverslag wordt naderhand in de algemene vergadering van de vereniging goedgekeurd.

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en webstatistieken bij te houden.
Cookiebeleid OK