Missie-Visie en kernwaarden:

 • De welzijnsvereniging 'Het Dak' omvat de woonzorgcentra: De Noordhinder, OLV Van Troost
  en de serviceflats De Mardyck. Het Dak staat voor kwalitatieve, residentiële
  en semi-residentiële zorg op maat voor zorgbehoevende senioren.

 • Het Dak biedt op de eerste plaats een open en aangepaste thuis.
   
 • Het Dak respecteert alle wettelijke normen en zorgt voor financieel evenwicht.
   
 • Het Dak zal met nieuwe initiatieven antwoorden op gewijzigde maatschappelijke noden.

 • Het Dak is een pluralistische organisatie waar het aangenaam wonen (SMK's) en werken (IIP) is.

 • De senioren worden deskundige bijgestaan met respect voor ieders persoon.

 • Respect, verantwoordelijkheid, betrokkenheid, kwaliteit en communicatie zijn de
  pijlers waarop Het Dak zijn werking en sfeer uitbouwt. 

   

   

Strategie:

 

 • Het Dak werkt samen met de thuiszorg en doorverwijzers teneinde naadloos de brug
  tussen de verschillende zorgsituaties te slaan.
   
 • Het Dak biedt met een aangepaste infrastructuur de meest comfortabele woonomgeving.

 • We nemen het maatschappelijke engagement op om ons zowel functioneel als
  structureel te blijven aanpassen.
   
 • Als open thuis is er plaats voor de senior, zijn familie en sociale omgeving. Door
  inspraak en overleg wordt een kwalitatieve en gepersonaliseerde zorg gerealiseerd.
   
 • Elke medewerker is een belangrijke schakel in het organisatorisch geheel.
  Samenwerking en overleg tussen alle betrokkenen zijn hier een belangrijke
  succesfactor. Het Dak investeert in een personeelsbeleid waar de behoeften en
  competenties van de medewerkers optimaal aansluiten
  bij de wensen van de senioren en de organisatie.
  Permanente vorming en participatie verhogen de tevredenheid van de medewerkers. 
 
Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en webstatistieken bij te houden.
Cookiebeleid OK