Opdrachtverklaring:

 • De autonome vereniging 'Het Dak' omvat de rusthuizen: De Noordhinder, O-L.-V. Van Troost en de serviceflats De Mardyck. Het Dak staat voor kwalitatieve, residentiële en semi-residentiële zorg op maat voor zorgbehoevende senioren.
 • Het Dak biedt op de eerste plaats een open en aangepaste thuis.
   
 • Het Dak respecteert alle wettelijke normen en zorgt voor financieel evenwicht.
   
 • Het Dak zal met nieuwe initiatieven antwoorden op gewijzigde maatschappelijke noden.
   

Waarden:

 • Het Dak is een pluralistische organisatie waar het aangenaam wonen en werken is.
   
 • De senioren worden deskundig bijgestaan met respect voor ieders persoonlijkheid, autonomie en privacy.
   
 • Beroepsfierheid, hartelijkheid, luisterbereidheid, verantwoordelijkheidszin en gelijkwaardigheid zijn onze pijlers waarop Het Dak zijn sfeer uitbouwt.  
   

Strategie:

 

 • Het Dak werkt samen met de thuiszorg en doorverwijzers teneinde naadloos de brug tussen de verschillende zorgsituaties te slaan.
   
 • Het Dak zal met een aangepaste infrastructuur de meest comfortabele woonomgeving bieden.
   
 • We nemen het maatschappelijke engagement op om ons zowel functioneel als structureel te blijven aanpassen.
   
 • Als open thuis is er plaats voor de senior, zijn familie en sociale omgeving. Door inspraak en overleg wordt een kwalitatieve en gepersonaliseerde zorg gerealiseerd.
   
 • Elke medewerker is een belangrijke schakel in het organisatorisch geheel. Samenwerking en overleg tussen alle betrokkenen zijn hier een belangrijke succesfactor. Het Dak investeert in een personeelsbeleid waar de behoeften en competenties van de medewerkers optimaal aansluiten bij de wensen van de senioren en de organisatie. Permanente vorming en participatie verhogen de tevredenheid van de medewerkers.